đặt tên hay cho bé tuổi dậu

Đặt tên hay và ý nghĩa cho con sinh vào năm Dậu

pic19533

Theo địa chi, Dậu và Mão là đối xung, Dậu và Tuất là lục hại. Mão thuộc phương Đông, Dậu thuộc phương Tây, Đông và