ý nghĩa của tên công ty

Tên và bảng hiệu – tinh thần và bản chất làm việc của công ty

google1

Một khi các yếu tố âm dương và ngũ hành hài hoà với nhau thì kiểm tra lại tổng số nét. Những số sau đây