tên công ty

5 cách thông dụng bạn nên chú ý khi đặt tên cho công ty

2

Lý do để không đặt tên theo cách này: Mặc dù chúng là những từ cụ thể, nhưng thật ra lại rất… trừu tượng và

Một số lưu ý trong bộ môn khoa học đặt tên cho công ty

brand-portfolio

Ấn tượng đầu tiên mà một cái tên cần phải có là làm cho các khách hàng và đối tác nảy sinh mong được tiếp